Avís: l'execució de JavaScript està desactivada en el navegador. És possible que no puguis respondre totes les preguntes de l'enquesta. Verifica els paràmetres del vostre navegador.

Avaluació de la Jornada EMPRENEM

T'agraïm molt la teva participació a la jornada.

Aquesta és una breu enquesta per tal d'avaluar la jornada i també per recollir propostes de noves accions a desenvolupar.

Temps estimat: 3 minuts

Jornada organitzada per l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, Consell Comarcal i el Consell de les Dones del Baix Llobregat

 

RECULL D'APORTACIONS
Quines idees destacaries de la jornada?
Quines accions es podrien realitzar? Voldries formar part d'una xarxa? si és que sí, què t'interessaria treballar o fer en aquesta xarxa?
Avalua
Avalua de l'1 (pitjor) al 5 (millor) els següents aspectes.
INFRAESTRUCTURA, HORARIS I ORGANITZACIÓ DE LA JORNADA

Accessibilitat a l'espai de la jornada

Adequació de l'espai (soroll, comoditat, etc...)
Puntualitat
Distribució horària de les parts de la jornada
Horari de realització de la jornada (tarda)
Quins altres horaris proposaries?
CONTINGUTS DE LA JORNADA
Avalua la jornada en general
Els continguts s'han adequat a les teves expectatives
PART: Presentació de la jornada
PART: Emprenedoria, lideratge, economia (diàleg entre la Sara Berbel i l'Enric Arqués)
PART: Xarxes d’Empresàries, estratègia de futur
PART: Experiències d’emprenedoria de dones
PART: L’impacte econòmic de la pèrdua de talent femení al sector privat a Catalunya (Anna Mercadé)
PART: Cloenda de la jornada
Pots afegir alguna cosa més aquí
Difusió
Com t'has assabentat de la jornada?
PERFIL PERSONES ASSISTENTS A LA JORNADA
Sexe
Edat
(Aquesta pregunta és obligatòria)
Empresa/organització a la que pertanys