Avís: l'execució de JavaScript està desactivada en el navegador. És possible que no puguis respondre totes les preguntes de l'enquesta. Verifica els paràmetres del vostre navegador.

Enquesta Campanya contra la SIDA 2018


Campanya 1 de Desembre

 ''Mou-te per plaer''


Benvolugts/des,

Des del Servei de Joventut, del Consell Comarcal del Baix Llobregat, us agrairíem respongueu aquesta breu enquesta per millorar la qualitat en les properes campanyes informatives, en el dia Mundial Contra la SIDA. 

Hi ha 13 preguntes en aquesta enquesta.
Aquesta enquesta és anònima.

El registre de les teves respostes a l'enquesta no contindrà cap dada que t'identifiqui, excepte en el cas que una pregunta de l'enquesta ho demani explícitament.

Si has fet servir una clau per a accedir a l'enquesta, assegura't que aquesta clau no formi part de cap de les teves respostes. La clau es gestiona en una base de dades separada de l'enquesta i només es fa servir per indicar si has completat o no l'enquesta. No hi ha cap manera d'identificar les teves respostes a partir d'aquesta clau.

MUNICIPI
(Aquesta pregunta és obligatòria)
A quin municipi pertanys?
(Aquesta pregunta és obligatòria)
Nom PIJ/SIJ
CONTINGUT
(Aquesta pregunta és obligatòria)
Creus que la informació continguda al díptic és l'adequada?
(Aquesta pregunta és obligatòria)
En aquest cas, què creus que podriem canviar?
(Aquesta pregunta és obligatòria)
Juntament amb el díptic, els joves t'han demanat algun altre material relacionat amb el tema?
(Aquesta pregunta és obligatòria)
De quin tipus?
TEMÀTICA
(Aquesta pregunta és obligatòria)
Creieu convenient continuar editant material sobre la prevenció de malalties de transmissió sexual?
(Aquesta pregunta és obligatòria)
Quines altres temàtiques us agradaria que treballessim?
(Aquesta pregunta és obligatòria)
Treballeu aquesta temàtica durant l'any?
DIFUSIÓ
(Aquesta pregunta és obligatòria)
Heu realitzat algun tipus de difusió amb el material rebut?
(Aquesta pregunta és obligatòria)
Quin tipus de difusió?
(Aquesta pregunta és obligatòria)
Heu fet campanyes alternatives a la nostra proposta?
(Aquesta pregunta és obligatòria)
Quines?